Artur WilczyńskiKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwami - Wydział Ekonomiczny

Plan specjalności

Nazwa przedmiotu

L. godzin

Semestr

Forma zaliczenia

1

Rekrutacja i selekcja

45

4

Zaliczenie na ocenę

2

Prawo pracy

30

5

Zaliczenie na ocenę

3

Negocjacje i konflikt

45

4

Zaliczenie na ocenę

4

Doskonalenie i rozwój kadr

45

6

Egzamin

5

Wartościowanie i ocena pracy

30

5

Zaliczenie na ocenę

6

Systemy kadrowo-płacowe

30

5

Zaliczenie na ocenę

7

Przywództwo i motywacja

30

5

Egzamin

8

Analiza rynku pracy

15

6

Zaliczenie na ocenę

9

Etyka pracy

30

6

Zaliczenie na ocenę